kerst liedje

Maak hoog de poort.
‘t Is feest vandaag.
Kom, laat de Koning binnen.
Houd ook je huis en hart paraat,
God gaat iets nieuws beginnen.
Wij zingen van Zijn heerlijkheid
en de eenvoud van Zijn wezen
waarmee Hij ons tot Vader leidt.
Zijn liefde straalt ons tegen.

Maak hoog de poort
en reinig je
van buiten en van binnen.
Wil je met hart en ziel en geest
op Jezus’ komst bezinnen!
Wij knielen tussen herders neer
samen met oosterse wijzen
en kronen Jezus als de Heer.
Nooit zal die dank vergrijzen!