Published - Christus werd geboren in een stal in Betlehem
Kerststal